Čiastka č. 12/1968 Zb.

Vydaná dňa: 21.03.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
39/1968 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia 21.03.1968
40/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies 05.04.1968
42/1968 Zb. Opatrenie Štátnej plánovacej komisie, ktorým sa vyhlasuje zrušenie rámcových podmienok hospodárenia podnikov 21.03.1968