Čiastka č. 48/1965 Zb.

Vydaná dňa: 09.11.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o evidencii zahraničnej literatúry 01.01.1966
111/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach 01.01.1966
112/1965 Zb. Pravidlá pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia