Čiastka č. 47/1965 Zb.

Vydaná dňa: 06.11.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
109/1965 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie zákona).