Čiastka č. 37/1965 Zb.

Vydaná dňa: 05.08.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
80/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry ochrana voľne žijúcich živočíchov 01.09.1965