Čiastka č. 33/1965 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/1965 Zb. Zákon o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky 01.08.1965
69/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky 01.08.1965