Čiastka č. 32/1965 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1965 Zb. Zákonník práce 01.01.1966
66/1965 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva Zákonník práce 01.01.1966
67/1965 Zb. Zákon o niektorých zmenách v nemocenskom poistení 01.01.1966