Čiastka č. 17/1965 Zb.

Vydaná dňa: 06.04.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1965 Zb. Zákon o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania 01.05.1965
31/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania 01.05.1965
32/1965 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 01.05.1965