Čiastka č. 14/1965 Zb.

Vydaná dňa: 24.03.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Organizácie pre spoluprácu v priemysle valivých ložísk 08.04.1965
25/1965 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky 08.04.1965