Čiastka č. 80/1960 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
182/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o bezpečnosti práce pri obsluhe hospodárskych zvierat 19.12.1960