Čiastka č. 71/1960 Zb.

Vydaná dňa: 25.11.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
165/1960 Zb. Zákon o treťom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky 01.01.1961