Čiastka č. 65/1960 Zb.

Vydaná dňa: 04.11.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
155/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zavedení bilančnej gescie pri normovaných skrutkách a maticiach 04.11.1960
156/1960 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa vyhlasuje nový druh technických noriem (odborové normy) 01.01.1961