Čiastka č. 30/1960 Zb.

Vydaná dňa: 21.06.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1960 Zb. Vládna vyhláška o rozpočtovom poriadku národných výborov 01.07.1960