Čiastka č. 27/1960 Zb.

Vydaná dňa: 13.06.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1960 Zb. Vládne nariadenie o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov 13.06.1960