Čiastka č. 1/1960 Zb.

Vydaná dňa: 12.01.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny 01.01.1960