Čiastka č. 9/1954 Zb.

Vydaná dňa: 31.03.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/1954 Zb. Nariadenie o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu 31.03.1954