Čiastka č. 8/1954 Zb.

Vydaná dňa: 19.03.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1954 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov. 17.05.1954