Čiastka č. 6/1954 Zb.

Vydaná dňa: 09.03.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1954 Zb. Ústavný zákon o národných výboroch 09.03.1954
13/1954 Zb. Zákon o národných výboroch 17.05.1954
14/1954 Zb. Zákon o voľbách do národných výborov 09.03.1954