Čiastka č. 40/1954 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1954 Zb. Vyhláška o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny. 31.12.1954