Čiastka č. 33/1954 Zb.

Vydaná dňa: 30.11.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1954 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva 01.01.1955