Čiastka č. 32/1954 Zb.

Vydaná dňa: 25.11.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1954 Zb. Zákon o bezpečnosti pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov 25.11.1954