Čiastka č. 25/1954 Zb.

Vydaná dňa: 06.10.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1954 Zb. Nariadenie o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev 06.10.1954