Čiastka č. 23/1954 Zb.

Vydaná dňa: 22.09.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok 01.04.1955