Čiastka č. 20/1954 Zb.

Vydaná dňa: 31.07.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/1954 Zb. Nariadenie o úprave niektorých pomerov členov národných výborov 01.06.1954