Čiastka č. 2/1954 Zb.

Vydaná dňa: 02.02.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1954 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954 02.02.1954
3/1954 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1954 01.01.1954