Čiastka č. 19/1954 Zb.

Vydaná dňa: 07.07.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb. 01.08.1954