Čiastka č. 18/1954 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1954 Zb. Nariadenie o daroch v prospech štátu a o usporadúvaní zbierok národnými výbormi 10.06.1954