Čiastka č. 16/1954 Zb.

Vydaná dňa: 08.06.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1954 Zb. Nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania a tvorby cien 08.06.1954