Čiastka č. 13/1954 Zb.

Vydaná dňa: 17.05.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1954 Zb. Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov 17.05.1954