Čiastka č. 12/1954 Zb.

Vydaná dňa: 15.05.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov 17.05.1954