Čiastka č. 11/1954 Zb.

Vydaná dňa: 14.05.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
19/1954 Zb. Nariadenie o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilíšť štátnych pracovných záloh 14.05.1954
20/1954 Zb. Nariadenie o organizácii štátnej banskej správy 01.04.1954
21/1954 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti 14.05.1954