Čiastka č. 10/1954 Zb.

Vydaná dňa: 23.04.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1954 Zb. Nariadenie o úprave nárokov z doterajšieho penzijného nadlepšenia 01.07.1954