Čiastka č. 1/1954 Zb.

Vydaná dňa: 06.01.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1954 Zb. Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie 06.01.1954