24.09.2021

Zborníky Právnickej fakulty UMB v EPI

Image58190

Akademický svet niekedy pôsobí ako príliš uzatvorený sám do seba. Tento stereotyp najnovšie búra unikátna spolupráca Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a právneho systému EPI.

Právny systém EPI a Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela s radosťou informujú o vzniku výnimočnej spolupráce, ktorú je potrebné si všimnúť a oceniť. V právnom systéme EPI je odteraz možné nájsť aj zborníky z vedeckých konferencií organizovaných Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Dostupnými sa stávajú desiatky odborných príspevkov z oblasti verejného, súkromného či medzinárodného práva, ako aj právnej teórie a príspevky, ktoré reagujú na rozličné právne inštitúty a problémy aplikačnej praxe. Návštevník právneho systému epi.sk tak môže získať prehľad, akými témami žije akademické právnické prostredie a presvedčiť sa, že skutočne reaguje na aktuálne otázky v oblasti právnej vedy. Spojenie teórie a praxe dosahuje touto unikátnou spoluprácou medzi PrF UMB a EPI novú úroveň.

Príspevky zborníkov z vedeckých konferencií v produkte EPI Odborné články je možné nájsť v samostatnej sekcii a všetky sú súčasťou fulltextového vyhľadávania systému EPI. Nie je potrebné prehľadávanie pdf verzií zborníkov, pretože príspevky zodpovedajúce požadovanému hľadaniu sú pomocou prehľadného vyhľadávania ľahko identifikovateľné. Dostupnými sa stávajú napríklad príspevky z konferencií Právne rozpravy on-screen či Banskobystrických zámockých dní práva, alebo Banskobystrickej školy právnych dejín.

PrF UMB je prvou právnickou fakultou, ktorá takýmto spôsobom sprístupňuje širokej verejnosti výsledky svojej vedeckej činnosti a vďaka portálu EPI sa stávajú dostupné pre takmer štvrť milióna unikátnych užívateľov mesačne.


epi


Právne rozpravy on-screen Právne rozpravy on-screen II. Sekcia dejín štátu a práva (2020)
Image58054 Image2 Image3
Sekcia súkromného práva (2020) Sekcia verejného práva (2020) Sekcia dejín štátu a práva (2019)
Image4 Image5 Image6
Sekcia súkromného práva (2019) Sekcia medzinárodného a európskeho práva (2019) Sekcia verejného práva (2019)
Image7 Image8 Image9

 

Vyhľadávanie Zborníkov na epi.sk

  • Články zo Zborníkov sú súčasťou fulltextového hľadania

Keďže sú súčasťou databázy odborných príspevkov EPI, pri fulltextovom vyhľadávaní informácií potrebných ku Vašej práci v ponuke výsledkov nájdete aj Zborníky. Príspevky zo Zborníkov, ktoré zodpovedajú Vášmu zadaniu, budú medzi vyhľadanými výsledkami.

  • Dostupné priamo, bez prehľadávania pdf verzie Zborníka

Odborné informácie v príspevkoch zo Zborníkov nemusíte dohľadávať v pdf Zborníkov. Relevantné príspevky zodpovedajúce Vášmu hľadaniu sú ľahko identifikovateľné pomocou fulltextu.

Spresnenie

Kategórie

História