23.11.2012

Správna cesta

Správna cesta

Celá rómska reforma sa skladá zo šiestich častí a súhrnný názov má „Správna cesta“. Správne ju už len to, že sa rómska otázka rieši, i keď treba počítať s dlhodobým a nie vždy najjednoduchším priebehom.

 

V tomto prípade sa ministerstvo vnútra zaoberá oblasťou vymožiteľnosti práva. Je to dlhodobý problém, ktorý sa už viac nedá prehliadať. V súčasnosti to u nás funguje tak, že človek môže súčasne čerpať sociálnu pomoc, ale nemusí konať v súlade so zákonom. Keďže jeho finančná situácia mu neumožňuje platiť za svoje priestupky, je od tejto záväzkovej povinnosti oslobodený a je mu poskytnutá priestupková imunita. Preto ministerstvo prišlo s návrhom, aby sa zaviedli takzvané alternatívne tresty, ktoré budú mať podobu menších obecných služieb. Tak isto sa budú splácať dlhy voči obci. Občan môže vykonávať verejnoprospešné práce a znižovať tak svoje dlhy.

 

V závislosti od správania takéhoto občana závisí aj forma a výška sociálnej pomoci štátu. Jednoducho povedané, ak bude správanie zodpovedné a slušné voči spoločnosti aj voči rodine, štát sociálne odkázaným pomôže.

 

Táto časť sa zaoberá aj priestupkovou a trestnoprávnou činnosťou detí. Za ich činy budú zodpovedný rodičia. Čo sa školstva týka, učiteľom, pracujúcim v takýchto podmienkach, bude poskytnutá zvýšená ochrana aj motivácia.

 

Aktuálne znenia právnych predpisov:

Trestný zákon

Trestný poriadok

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Autor: Bc. Nina Szabová

Spresnenie

Kategórie

História