04.12.2012

Sociálny systém policajtov a vojakov sa bude meniť

Sociálny systém policajtov a vojakov sa bude meniť

Sociálny systém policajtov a vojakov bude podliehať mnohým zmenám.

 

Pri odvodoch do sociálneho poistenia bude zvýšenie zavedené priamo úmerne. Budú si platiť viac, a tiež budú viac pracovať. Má to slúžiť ako motivácia. Veď v budúcnosti ich čaká lepšie sociálne zabezpečenie. Sami si budú platiť 7% z doterajších 5% a zamestnávateľ im z pôvodných 17% bude platiť 20%.

 

Ďalšou veľkou zmenou, ktorá môže určite očakávať priaznivé ohlasy zo strany verejnosti je, že k pôvodným 15 rokom, ktoré museli odpracovať, aby mohli vstúpiť do dôchodku, pribudne ďalších 10. Tak budú musieť policajti aj vojaci odpracovať 25 rokov, aby si „zaslúžili“ výsluhový dôchodok.

 

Na odchodné, ktoré má slúžiť ako odmena za profesijnú kariéru sa bude taktiež siahať. Je to jednorazovo vyplácaná suma a spája sa s odchodom do dôchodku. Vznikne naň nárok až po 13 odpracovaných rokoch, pričom doteraz naň mali nárok po 5 rokoch.

 

Rekreácie a kúpeľné starostlivosti už tiež nebudú preplácaná v plnej výške. Uspokojiť sa budú musieť niekedy aj s jednou osminou. Bude to závisieť od veku aj od iných kritérií.

 

Toto všetko sa môže odraziť v záujme o túto profesiu, ktorá už aj tak neprekypuje spoločenskou prestížou.

 

Aktuálne znenie zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

Autor: Bc. Nina Szabová

Spresnenie

Kategórie

História