15.10.2012

Problém dvojitého občianstva

Problém dvojitého občianstva

Problémom dvojitého občianstva sa zaoberá vláda už dlhšiu dobu. Právne predpisy umožňujú občanom SR mať okrem štátneho občianstva SR aj štátne občianstvo iného štátu len v určitých prípadoch. Maďarské občianstvo môže človek získať na základe toho, že býva v blízkosti hraníc alebo dokáže pravdepodobnosť pôvodu z Maďarska alebo Uhorska. Tým však stráca svoje pôvodné občianstvo, ku ktorému sa viažu ako občianske, tak aj hospodárske a politické práva.

Vláda Róberta Fica sa rozhodla reagovať. Odoberanie slovenských pasov sa však chystajú zjemniť a to tak, že budú odoberať pasy len tým občanom, ktorý získali štátne občianstvo krajiny na základe trvalého pobytu v nej. SMK považuje takýto návrh za absurdný. Ohradzujú sa tým, že občan môže mať aj slovenské aj maďarské občianstvo súčasne. Vzniká petícia, ktorá na túto situáciu reaguje. Ide o petíciu proti ustanoveniam slovenského zákona o štátnom občianstve, ktoré proti vôli ľudí odoberajú slovenské pasy. Tomuto predmetu sa bude venovať petičný výbor Európskeho parlamentu.

Aktuálne znenie zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Autor: Bc. Nina Szabová

Spresnenie

Kategórie

História