16.07.2012

Nový Občiansky súdny poriadok

Nový Občiansky súdny poriadok

Minulý týždeň prvýkrát zasadla komisia pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku. Komisia by mala pripraviť nové pravidlá civilného konania na súdoch. Dnes sa postupuje podľa platného Občianského súdneho poriadku z roku 1963, ktorý prešiel viacerými novelami. Upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní. Jeho cieľom je hlavne chrániť práva účastníka konania. Z dôvodu, že tento zákon už nevyhovuje požiadavkám dnešnej súdnej praxe, MS SR sa rozhodlo pripraviť nový komplex kódexov.


„Z odborného hľadiska ide o veľmi náročný projekt, no dostali sme sa do situácie, že ak chceme zásadne zefektívniť súdne konanie a bojovať proti súdnym prieťahom, nemáme inú možnosť,“ povedal minister Borec. 

V nových zákonoch by mali byť hlavne vytvorené osobitné pravidlá pre jednotlivé druhy sporov, mala by tu byť zapracovaná aj nesporová agenda, a hlavne samostatný zákon pre oblasť správneho súdnictva. Je možné zriadenie najvyššieho správneho súdu.

Nový Občiansky súdny poriadok by mohol výjsť v priebehu roku 2015.

Aktuálne znenie Občianského súdneho poriadku

Spresnenie

Kategórie

História