20.11.2012

Lietajúci profesori

Lietajúci profesori

Šikovnosť našich vysokoškolských pedagógov už bola odhalená. Dokážu byť aj na dvoch, aj viacerých miestach naraz a popri tom vykonávajú vzdelávaciu činnosť. Keďže dobré meno profesora robí aj dobré meno škole, dá sa povedať, že ide o prirodzený jav a ešte k tomu, dobrý profesor slúži aj ako istý benefit pre študentov. Tým pádom vzrastá úroveň, ako škôl, tak aj vedomostná úroveň vysokoškolákov.

Minister školstva pôvodne chcel obmedziť pracovný čas profesorov na 69 hodín týždenne, čo už je aj tak dosť nadpriemerný ľudský výkon. Pozmeňujúci návrh priniesol nové zmeny. Vysokoškolský profesor bude môcť učiť na troch vysokých školách, ale iba na jednej môže mať plný úväzok, čo je 40 hodín týždenne a na ostatných dvoch školách môže mať jedine kratší úväzok, ktorého čas určí škola. Ide o dočasný stav na dva roky, pretože nový vysokoškolský zákon je plánovaný na rok 2015.

 

Aktuálne znenie zákona o vysokých školách

§ 74 zákona o vysokých školách - Zamestnanci vysokých škôl

Autor: Bc. Nina Szabová

Spresnenie

Kategórie

História