28.08.2012

Konferencia "ŠPORT A PRÁVO"

P O Z V Á N K A

Učená právnická spoločnosť

organizuje konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému:

„ŠPORT A PRÁVO“

s nasledovnými hlavnými podtémami:

  1. DOPING V ŠPORTE;
  2. PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVCA;
  3. DIVÁCKE NÁSILIE;
  4. ŠPORT A PRÁVO - voľné vystúpenia.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 12. – 13. septembra 2012 v hoteli AquaCity, Poprad.

Registrácia účastníkov – 12. septembra 2012o 10.00 hod.

Začiatok konferencie – 12. septembra 2012o 10.15 hod.

Predpokladané ukončenie konferencie – 13. septembra 2012o 14.00 hod.


Všetky dôležité informácie o pripravovanej konferencii sú dostupné na internetovom portáli Učenej právnickej spoločnosti, na adrese: www.ucps.sk/Sport a Pravo.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa elektronicky - vyplnením a spätným odoslaním pripojenej prihlášky emailom na adresu: jobbagyova@ucps.sk, alebo vyplnením prihlášky priamo na portáli UčPS, prostredníctvom prihlasovacieho systému na adrese: www.ucps.sk/Sport a Pravo/prihlaska.

Prihlásenie je možné do 3. septembra 2012. Záujemcovia, ktorých prihlášky budú zaslané, resp. prijaté po uvedenom termíne uzávierky budú zaradení do zoznamu účastníkov len v tom prípade, ak predpokladaný počet účastníkov konferencie nebude ešte naplnený.

Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov je obmedzený, v prípade väčšieho záujmu bude rozhodujúcim kritériom dátum prijatia prihlášky. To sa netýka pozvaných účastníkov, lektorov a hostí. Na portáli UčPS sa nachádza aktuálny zoznam prihlásených (záujemcov o účasť) i pozvaných účastníkov.

Materiály ku konferencii nájdete na stránke portálu UčPS: www.ucps.sk/Sport a Pravo/podklady.


V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte prosím na kontaktné osoby podujatia, ktorými sú:

  • pre organizačno-technické otázky pani Petra Jobbagyová; telefónne číslo: +421 904 368 169; e-mail: jobbagyova@ucps.sk a
  • pre odborné otázky pán JUDr. Peter Bellás; telefónne číslo: +421 907 909 910; email: bellas@ucps.sk.

Program konferencie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Spresnenie

Kategórie

História