01.09.2011

Spustenie portálu

Štartujeme :-)

Beta prevádzka Zákonov pre ľudí SK bola spustená 1.9.2011.

Spresnenie

Kategórie

História