Uznesenie č. 99/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 137 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 13.03.2021
Účinnosť od 15.03.2021