Oznámenie č. 6/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok

Platnosť od 15.01.2021
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. februára 2021. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. februára 2021.

OBSAH