Rozhodnutie č. 54/2021 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 10.02.2021
Účinnosť od 10.02.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.02.2021 Aktuálne znenie