Vyhláška č. 53/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021

Platnosť od 09.02.2021
Účinnosť od 01.03.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2021 Aktuálne znenie