Oznámenie č. 441/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2021 z 25. októbra 2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Platnosť od 30.11.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

441

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie č. 1/2021 z 25. októbra 2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Opatrenie ustanovuje zoznam výrobkov obranného priemyslu v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

Materiál sa týka podnikateľov obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu na základe platného povolenia.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.