Vyhláška č. 422/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.11.2021