Zákon č. 405/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 12.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.11.2021