Oznámenie č. 401/2021 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. októbra 2021 č. 11/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.11.2021
Účinnosť od 10.11.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.11.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.11.2021