Uznesenie č. 4/2021 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie

Platnosť od 14.01.2021
Účinnosť od 14.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.01.2021