Zákon č. 397/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022 do20.02.2022 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. I bodov 1 až 37, § 55a ods. 1 a 2 v bode 38, bodov 40 až 42 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 21. februára 2022, a čl. I § 55a ods. 3 v bode 38, ktorý nadobúda účinnosť 21. mája 2022.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.05.2022 Delená účinnosť
21.02.2022 - 20.05.2022 Delená účinnosť
01.01.2022 - 20.02.2022 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.11.2021